Daily Archives: februarie 22, 2010

Despre evoluţia conştiinţei umane

Omul la începuturile sale, în timpurile antichităţii timpurii şi puţin după naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, nu ştia cu adevărat cine este, ce rol are în Univers. Omul preistoric a cunoscut Naşterea, înfiinţarea sa ca fiinţă superioară, cu conştiinţă, dar o fiinţă necoaptă, imatură din punct de vedere al judecăţii, al perceperii lucrurilor. Omul în acele timpuri de rătăcire pe Pământ, se vedea pe sine într-o realaţie dual-paternatistă sau maternalistă (după caz) cu Divinul. Omul însufleţea elementele naturii, fenomenele ei, cu scopul de a le da o semnificaţie, de a-şi le explica şi astfel de a le percepe într-o fomă cât mai abstractă pentru a le defini într-un mod sau altul, astfel s-au născut Zeii. Omul avea sarcina să înveţe de la Univers, de la reunirea tuturor acelor fenomene care îi făceau posibilă existenţa în mediul terestru, atât pentru a se dapta, dar şi pentru a se dezvolta, pentru a da o calitate mai bună vieţii, traiului. Zeii erau adesea precum oamenii, aveau însuşiri omeneşti, dar şi puteri incomesurabile. Omul antic, precum un copil care învaţă de la părinţii săi, care îşi vede părinţii ca pe nişte uriaşi atoateştiutori şi atotputernici, se supune deciziilor tutelare, părinteşti, dar le jeducă greşit, pentru că el nu înţelege pe deplin noţiunea de bine şi rău în ceea ce-l priveşte, el vede doar din perspectiva propriei persoane sub semnul imperativ al voinţei între parametrii definitorii ca „ceea ce-mi convine” (mi s-ar potrivi-VREAU) şi „ceea ce nu-mi convine” (nu ar fi potrivit mie-NU VREAU).

În antichitate era o relaţie duală Om-Zeitate, impusă şi de către conducătorii  erei sclavagiste pentru că ei urmăreau amplificarea sentimentelor de frică, respect, suborodonare întru totul a supuşilor lor.

Mai târziu, în Renaştere, după ce conducătorii vremii, împreună cu Biserica, intuind puterea doctrinară profundă a Credinţei, şi ritualul misitic al supunerii unei forţe superioare pe care o cultiva Religia, dar nemaiputând să îngrădească omul în bezna de care suferea în antichitate, şi dorind să stingă în oricare dintre indivizii societăţii orice fel de gândire liberă, proprie, un pericol iminent faţă de sistem, au reprimat cu ajutorul Inchiziţiei orice formă de lumină spirituală. După mai bine de 700 de ani, în iluminism-umanist, desconsiderând în mare parte Divinul ca negati, unvrezultat-efect distructiv  al Inchiziţiei, gânditorii renascentişti au aşezat în mijlocul investigaţiei profunde şi au concentrat introspecţiile lor asupra Omului, într-o perspectivă independentă în relaţia cu Divinul.

În ziua de azi se încearcă abordarea dintr-un unghi inedit, diferit, al relaţiei omului cu natura, cu credinţa, cu perecpţia Divinului. Se încearcă a se defini toate elementele ce compun Universul sub aspectul unei armonii absolute. Se definesc toate sferele cunoaşterii ca o circularitate interdependentă. Am ajuns în pragul emancipării absolute. Aşa cum toate lucrurile sunt relative, toate relaţiile sunt circulare. Ne-a trebuit foarte mult timp până să ajungem aici, am adunat foarte multe cunoştinţe pentru a explica şi a înţelege lucrurile aşa cum sunt ele, am învăţat cum să definim noţiunile cât mai precis pentru a fi înţelese şi ca rezultat să le punem în practică, deşi mai avem multe de descoperit în călătoria noastră. Au fost necesare două conflicte mondiale, şi poate va fi nevoie de un al treilea, pentru a înţelege Armonia Absolută care ne va călăuzi spre cunoaşterea superioară pe care o căutăm cu atâta înverşunare.