Daily Archives: aprilie 8, 2010

Asta seara, Salvador Dali

Indivizii societăţii noastre sunt  împărţiti în două: extrovertiţi şi introvertiţi. Dacă primii sunt atraşi de contur surprinzând cu abilitate şi perspicacitate întregul, sunt în genere superficiali, cei din cea de-a doua categorie sunt atraşi de culoare, de substanţă cautând cu înfrigurare introspecţia, punctul de echilibru. Dali reuşeşte să le îmbine cu succes pe amândouă, pictorul prolific a creat prin prisma imaginaţiei sale complexe tablouri ce surprind genial atât  forma cât şi conţinutul.